Doel

De stichting is gericht op het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek aangaande woestijnen en droge gebieden in de zuidelijke Levant, waaronder de Negev.

Midbar is het Hebreeuwse woord voor woestijn. Hoe en wanneer leefde de mens in de oudheid in deze woestijngebieden die in de bijbel worden genoemd? De onderzoekingen omvatten archeologische studies, opgravingen en ook onderzoek aangaande het klimaat, het milieu, water- en voedselsystemen. Deze laatste aspecten hebben ook praktische waarde. Er is in de centrale Negev woestijn in de oudheid een bijzondere vorm van landbouw tot ontwikkeling gekomen, gebaseerd op het opvangen en benutten van runoff water.

De stichting steunt onderzoek van deze milieuvriendelijke landbouwsystemen. Ook ontwikkelingslanden in droge gebieden hebben baat bij deze vorm van landbouw, ter verbetering van de voedselveiligheid en de bestrijding van verwoestijning in het landschap.

De stichting Midbar Foundation heeft met ingang van 1 januari 2008 de ANBI-status.

Derhalve zijn uw giften aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Uw gift is van harte welkom op onze giro of bankrekening:
NL07.INGB .0004.2189.09
NL14.RABO.0377.8340.09
beide ten name van
Stichting Midbar Foundation te Nijkerk.

Stichting Midbar Foundation
Postbus 78
3860 AB Nijkerk
Tel. 033-2454173
E-mail: midbar@hetnet.nl
KvK-nummer: 41035602